Weetr

CZ /  EN

Práce s CSS editorem

1 Zvolte vzhled modulu Volba vzhledu modulu
 •   Horizontální modul zabírá celou šíři e-mailu.
 •   Vertikálních modulů lze umisťovat více vedle sebe.
2 Zvolte typ modulu
 •   Textový modul umožňuje práci s textem.
 •   Obrazový modul umožňuje přidat fotku či obrázek.
 •   Modul Seznam slouží k tvorbě seznamu s různými styly odrážek.
 •   Modul Oddělovač vytváří prázdnou oddělující plochu.
 • Až na Oddělovač lze modulům přidat i nadpis.
 • Nadpisu lze přiřadit specifický styl (barva, písmo).
 • Kombinováním různých typů modulů lze snadno docílit komplexního vzhledu.
 • Pro inspiraci doporučujeme si prohlédnout v sekci Prohlížejte již vytvořené šablony, kde naleznete již hotová řešení.
  Šablony je možno také editovat a tím zjistit, jakým způsobem jsou designy vytvářeny..
3 Zvolte vlastnosti a přidejte modul Vlastnosti modulu
 • Zvolte šířku, výšku modulu a jeho barvu.
 • Poté přidejte prvek kliknutím na tlačítko. Prvek se přidá a můžete ho dále upravovat..
 
4 Ovládání modulu (v tomto případě text) Ovládání modulu text
 • Modul je rozdělen na vlastní obsah a záhlaví modulu (H1).
 • Obě tyto části lze upravovat nezávisle na sobě.
 • Písmo je stejné pro obsah i H1, lze měnit jen velikost.
 • Ovladač se objeví vždy po vybrání modulu. X jej zavře.
5 Jednotlivé položky editoru
 • 1 Vybírá použité písmo.
 • 2 Volí velikost písma a jeho styl (tučné, kurzíva...).
 • 3 Volí barvu textu (hexa kódem nebo výběrem).
 • 4 Volí barvu pozadí textového pole.
 • 5 Nastavuje výšku řádku textu.
 • 6 Zarovnání obsahu (vlevo, na střed, vpravo, blok).
 • 7 Výběru lze přiřadit odkaz. URL určuje adresu.
 • 8 Volí barvu odkazu.
 • 9 Určuje, zda má modul záhlaví a jeho barvu.
 • 10 Volí barvu pozadí záhlaví.
 • >>>
 
4 Ovládání modulu (v tomto případě text) Ovládání modulu text
 • Modul je rozdělen na vlastní obsah a záhlaví modulu (H1).
 • Obě tyto části lze upravovat nezávisle na sobě.
 • Ovladač se objeví vždy po vybrání modulu. X jej zavře.
5 Jednotlivé položky editoru / pokračování
 • 11 Volí velikost písma v záhlaví.
 • 12 Volí výšku řádku v záhlaví - určuje výšku záhlaví.
 • 13 Stanovuje šířku modulu.
 • 14 Stanovuje výšku modulu.
 • 15 Určuje odsazení obsahu od okrajů modulu.
 • 16 Ovládá pozici modulu v celém dokumentu: Nahoru / Dolů, Zcela nahoru / Zcela dolů Doleva / Doprava (Pouze u vertikálních modulů).
 • 17 Načte dříve uložený styl.
 • 18 Uloží konkrétní styl pro pozdější použití.
 
6 Ovládání modulu obrázek Ovládání modulu obrázek
 • Modul obrázek se od modulu text liší tím, že místo textu nahraje do pole obrázek.
 • Po kliknutí do pole Obrázek můžete vybrat, jaký soubor chcete nahrát.
 • V případě změny obrázku stačí znovu vybrat jiný soubor.
 • Šířka obrázku a výška obrázku určují jeho velikost. Je však vhodné nahrávat obrázky již velikostně přizpůsobené, aby změnou velikosti nedocházelo k jejich případné deformaci..
7 Ovládání modulu seznam Ovládání modulu seznam
 • Modul umožňuje vytvářet seznamy s odrážkami.
 • Liší se tedy pouze přidáním výběru stylu odrážek a jejich barvy.
 • Tlačítkem Enter se pak přidá nový řádek, začínající odrážkou.
8 Ovládání modulu oddělovač Ovládání modulu oddělovač
 • Oddělovač je nejjednodušším z modulů, slouží pouze k vytváření posunu částí obsahu od sebe.
 • Hlavní hodnotou je zde výška, která určuje velikost volného místa.
 

Všechna zde uvedená ovládání zobrazují pouze rozdíl oproti modulu text, zbytek vlastností modulů zůstává stejný.

 
 
9 Manipulace se šablonou Manipulace se šablonou
 • Pro průběžnou kontrolu můžete zobrazit aktuální náhled tlačítkem Zobrazit náhled.
 • Pro zachování stávající práce je nutné jí uložit.
  K tomu je potřeba být přihlášen.
 • Po stisknutí tlačítka Uložit jako si zvolíte název své šablony.
 • Návrh lze pak samozřejmě ještě dále upravovat.
Tipy pro tvorbu aneb proč nedělat věci jednodušeji
 • horizontální prvky používejte především pro jednoduchý layout mailu typu logo, text, pata.
 • vertikální prvky používejte v případě že chcete mít sofistikovanější email. Např. kompletní hlavička (logo + text + datum), v těle mailu fotky a texty k nim, patu rozdělenou na dvě části apod.
 
10 Vytvoření newsletteru ze šabony Vytvoření newsletteru ze šabony
 • Po dokončení šablony otevřete seznam šablon:
  V menu zvolte Posílejte a poté Email>Šablony.
 • V seznamu zvolte šablonu, kterou si přejete
  upravit, například některou vlastní.
 • Po stisknutí tlačítka pro vytvoření
  newsleteru (Ikona vytvořit newsletter) se otevře tentokrát textový editor.
 • Zde dokončete text dle svých představ.
  Po uložení se pak vytvoří nový newsletter.
11 Newsletter a jeho úpravy Newsletter a jeho úpravy
 • Po uložení newsletteru se objeví jeho název
  v seznamu newsletteru.
  Ten se nachází také v menu pod Posílejte
  v podmenu Email>Newslettery.
 • Zde je k dispozici několik voleb, jak s newsletterem
  naložit. Ikony zleva doprava:
    Upravit pouze obsah,
    Upravit celý newsletter ( v editoru ),
    Odeslat,
    Odstranit ze seznamu.
12 Odeslání newsletteru Odeslání newsletteru
 • Pokud jste již dokončili celý newsletter
  a chcete jej odeslat, stačí kliknout na tlačítko
  Odeslat.
 • Budete přesměrováni do formuláře pro odesílání.
 • Pokud nevíte, jak na to, pokračujte na další návod,
  kde se dozvíte, jak si vytvořit vlastní skupinu
  kontaktů a jakým způsobem s ní pracovat.
 
 
 
Loading...
 
CLOSE MESSAGE