Weetr

CZ /  EN

Work with CSS editor

1 Choose module layout Change of module appearance
 •   Horizontal modul takes whole width of email.
 •   You can place several vertical modules next to each other.
2 Choose module type
 •   Text module enables work with text.
 •   Picture module enables add photo or picture.
 •   List module enables to create lists with different bullet styles.
 •   Separator module creates empty separation space.
 • You can title the modules, except separator.
 • You can choose specific style (font, colour) to your headline.
 • By combining of different types of modules you can easily reach complex appearance of your template.
 • Pro inspiraci doporučujeme si prohlédnout v sekci Prohlížejte již vytvořené šablony, kde naleznete již hotová řešení.
  Šablony je možno také editovat a tím zjistit, jakým způsobem jsou designy vytvářeny..
3 Choose attributes and add module Module attributes
 • Choose width, height and colour of module.
 • Then add item by clicking button. Item can be modified later on..
 
4 Ovládání modulu (v tomto případě text) Text module operating
 • Modul is split to content and header (H1).
 • Both these parts can be edited independently.
 • Font is the same for content as well as for H1, you can change the size.
 • Control panel will be shown always after choosing of module. X will close it..
5 Individual editor items
 • 1 Selects used font.
 • 2 Selects font size and it's style (bold, italic...).
 • 3 Selects color text (hexa code or choice).
 • 4 Selects background color of text field.
 • 5 Sets text line height.
 • 6 Content alignement (left, middle, right, bloc).
 • 7 You can align link to the selection. URL defines destination.
 • 8 Selects link color.
 • 9 Defines, if module has header and it's color.
 • 10 Selects color of header background.
 • >>>
 
4 Ovládání modulu (v tomto případě text) Text module operating
 • Modul is split to content and header (H1).
 • Both these parts can be edited independently.
 • Control panel will be shown always after choosing of module. X will close it..
5 Individual editor items / continue
 • 11 Selects font size in header.
 • 12 Selects line height in header.
 • 13 Defines module width.
 • 14 Defines module height.
 • 15 Defines padding .
 • 16 Ovládá pozici modulu v celém dukumentu:
  Nahoru / Dolů, Zcela nahoru / Zcela dolů
  Doleva / Doprava (Pouze u vertikálních modulů).
 • 17 Reads already saved style.
 • 18 Saves concrete style for later use.
 
6 Ovládání modulu obrázek Control picture module
 • Modul obrázek se od modulu text liší tím, že místo textu nahraje do pole obrázek.
 • After click on Picture field you can choose file for upload.
 • In case of picture change need just choose another file.
 • Picture width and height defines it's size. It is good to upload already size-adjusted pictures to prevent deformation.
7 Ovládání modulu seznam Control list module
 • Module enables to create lists with bullets.
 • You can choose bullets style and its colors.
 • By Enter you will add new row, started with bullet.
8 Ovládání modulu oddělovač Control separator module
 • Separator is the simplest module, enables separation of content.
 • Main value is height defining size of free space.
 

Všechna zde uvedená ovládání zobrazují pouze rozdíl oproti modulu text, zbytek vlastností modulů zůstává stejný.

 
 
9 Template manipulation Template manipulation
 • Pro průběžnou kontrolu můžete zobrazit aktuální náhled tlačítkem Zobrazit náhled.
 • Pro zachování stávající práce je nutné jí uložit.
  K tomu je potřeba být přihlášen.
 • Po stisknutí tlačítka Uložit jako si zvolíte název své šablony.
 • Layout can be changed after that of course.
Tips for creation - why do the things simplier
 • horizontal boxes use for simple layout: logo, text, footer.
 • vertical boxes use in case of more sophisticated emails: complete header (logo+text+dat), pictures and texts in email body, split footer etc..
 
10 Creating newsletter from template Creating newsletter from template
 • After finishing of template open list of templates:
  V menu zvolte Posílejte a poté Email>Šablony.
 • V seznamu zvolte šablonu, kterou si přejete
  upravit, například některou vlastní.
 • Po stisknutí tlačítka pro vytvoření
  newsleteru (Create newsletter icon) opens text editor in this case.
 • Here you can finish text accordingly.
  After save new newsletter will be created.
11 Newsletter and his changes. Newsletter and his changes.
 • After newsletter saving its name will be shown
  in newsletters list
  Ten se nachází také v menu pod Posílejte
  v podmenu Email>Newslettery.
 • Here are some possibilities ho to deal with
  newsletter. Icons from left to right:
    Edit content only,
    Edit whole newsletter (in editor),
    Send,
    Delete from list.
12 Sending newsletter Sending newsletter
 • If you have finished whole newsletter
  and you want to send it, just click the button
  Odeslat.
 • You will be forwarded to sending form.
 • If you do not want how, read next tips
  where you will find out, how to create own group
  of contacts and how to work with it.
 
 
 
Loading...
 
CLOSE MESSAGE